П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                         НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Мария Михалева и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ сложи на разглеждане докладваното от съдия Нели Каменска КАНД № 413 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ – Ж.П.Г., от гр. Балчик, редовно призован, не се явява, представлява се от АДВ.К.С., редовно упълномощен отпреди.

 ОТВЕТНИКЪТ – РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - АЛБЕНА при ОДМВР – ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Адв.С.: Моля да се даде ход на делото.

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и на основание чл.142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.228 и чл.144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, докладва делото:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Ж.П.Г., подадена чрез адвокат К.С., срещу Решение №134/21.07.2020г., постановено по НАХД №99/2020г., по описа на Районен съд – Балчик.

Според касатора, решението е неправилно и необосновано. Иска се от съда, то да бъде отменено, като се настоява, че може да бъде приложена нормата на чл.28 ЗАНН,  която не е била обсъдена. След отмяна на първоинстанционното решение се иска да бъде отменено и наказателното постановление изцяло.

Няма искания по доказателствата.

Адв.С.: Поддържаме жалбата. Нямаме искания за събиране на други доказателства по делото.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.С.: Уважаеми административни съдии, моля да отмените Решението на Районен съд – Балчик поради основанията, които сме изложили подробно в жалбата.

Става въпрос за това, че още с възраженията и с жалбата, след като има съставено наказателно постановление на моя клиент, и в касационната жалба, сочим, че клиентът ми не е напуснал местопроизшествието, а е напуснал мястото, където са искали да го набият. Това беше установено. Имало е преписка. Тя е приложена по делото. Установено е, че той се е срещнал с лице, което е бивша приятелка на т.нар. „пострадал от ПТП“, като не той е сезирал органите на МВР, а моят клиент. Клиентът ми не е бягал от произшествието, а се е опитал да опази здравето и собствеността си. Посочили сме и процесуални нарушения. Не е установено нито какъв е този велосипед, нов, стар, марка, модел, какви са щетите, а обратното. По бронята на автомобила, управляван от моя клиент, са нанесени щети. Тя е, убеден съм, доста по-скъпа от самия велосипед. Самата теза, че моят клиент се е опитал да унищожи своята собственост, не е логична, тъй като тя е много по – ценна от другия пострадал. Не т.нар. „пострадал“ - Стефан е сезирал  органите на МВР, а моят клиент. До момента, в който той ги е потърсил, не е било известно на органите на МВР. Неслучайно самият АУАН и протокол за ПТП са съставени с много по-късна дата. Става ясно, че автоконтрольорът не е установил самата обстановка и не е установил дали т.нар. „пешеходец“ Стефан е нарушил чл.108 ЗДвП, движил ли се е правилно по пътното платно или управлявал този велосипед, каква е причината за ПТП, какви да щетите, какъв е велосипедът. Тези неща не са установени изобщо и няма как да направим извод, че такова ПТП е възникнало, а оттам нататък дали случаят е маловажен или не. Важно е, че моят клиент не е напускал местопроизшествието с цел да се укрие, а с цел да опази здравето и собствеността си.

Сочим и практика в жалбата си.

Правим искане за разноски. Представям списък.

Прокурорът: Уважаеми административни съдии, за мен касационната жалба е неоснователна.

В хода на проведеното административно - наказателно производство не са били допуснати процесуални нарушения, които да бъдат приети, като съществени. Водач на МПС е бил санкциониран, защото е участвал в ПТП, след което не е спрял да установи последиците от него, представляващо административно нарушение по ЗДвП и това е било установено по безспорен и категоричен начин в хода на административно - наказателното производство. Споделям становището на първоинстанционния съд, че в конкретния случай, санкцията следва да бъде изменена в посока минимум и че този размер на санкцията би повлиял положително с оглед индивидуална и генерална превенция на дееца.

Мнението ми е, че съдебното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 13:52 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

СЕКРЕТАР: