П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                         НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Мария Михалева и прокурора В. ВИЧЕВ сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева КАНД № 346 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:42 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ – РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - АЛБЕНА при ОДМВР – ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ – В.И.С.,***, редовно призован, не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР В. ВИЧЕВ.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и на основание чл.142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.228 и чл.144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, докладва делото:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Районно управление Албена при ОДМВР - Добрич, подадена чрез началника Даниел Красимиров, срещу Решение №122/22.06.2020г., постановено по НАХД №207/2019г. по описа на Районен съд – Балчик.

Според касатора решението е необосновано, немотивирано и издадено в нарушение на закона. Иска се неговата отмяна и постановяване на друго по същество на спора, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

Няма искания по доказателствата.

По делото е приложен писмен отговор от ответника по касационната жалба, чрез адвокат Ясен Кръстев, с който се оспорва касационната жалба и се настоява да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд. Претендират се съдебно - деловодни разноски.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Уважаеми административни съдии, за мен касационната жалба е основателна.

Не споделям становището на първоинстанционния съд за допуснати процесуални нарушения, които са нарушили правото на защита на санкционираното лице по начин, че да бъдат съществени.

Първото, посочено от първоинстанционния съд, процесуално нарушение даже не е такова. Не само, че не е съществено, но не е и нарушение. Това, че не било изписана правната квалификация по член, алинея и предложение. Щом това не може да бъде процесуално нарушение в един наказателен процес, когато се внася обвинителен акт и се постановява присъда, на същото основание, това не би следвало да бъде процесуално нарушение и в административното производство.

Второто, посочено от съда, нарушение е именно посочване на МПС – Москвич, наред с МПС – мотоциклет Хонда, наред с изписване на правилния регистрационен номер. Моето мнение е, че в конкретния случай е допусната грешка при използване на примерен образец на техническо средство, поради което същото не би следвало да бъде отчитано като съществено процесуално нарушение.

В хода на административно-наказателното производство е било установено по безспорен и категоричен начин, че водачът на мотоциклет е управлявал същия с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата, разрешена от закона норма, както и че е бил без каска, с което са били нарушени конкретни разпоредби от ЗДвП и съвсем закономерно му е била наложена административна санкция.

За мен решението на Районен съд – Балчик следва да бъде отменено, а наказателното постановление потвърдено като правилно и законосъобразно.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 13:45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

СЕКРЕТАР: