П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на пети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 36 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – Д.Г.М.– редовно уведомена чрез процесуалния си представител от предходно съдебно заседание, не се явява, представлява се от АДВ. Х., редовно упълномощен.

               ОТВЕТНИКЪТ – НАП СОФИЯ – редовно уведомена по реда на чл. 138, ал. 2 от АПК, не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно уведомена, представлява се от прокурор МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА .

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. Х. - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВА– Да се даде ход на делото.

               СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, докладва: В предходно съдебно заседание производството по делото е отложено за събиране на гласни доказателства, като след узнаване за отлагане на делото е постъпило становище от страна на ответника с вх. № 2312/28.09.20 г.,  в което заявява, че с оглед наличната пандемия CОVID 19, ще се възползва да участва чрез писмени бележки, като не се противопоставя на допускането до разпит на двама свидетели, не възразява да бъдат разпитани в негово отсъствие, съответно поставя въпроси за всеки един от свидетелите: Знае ли дали неговите лични данни са разпространени и правил ли е справка в НАП.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВА - Да се приложи.

СЪДЪТ ПРИЕМА И ПРИЛАГА становище ВХ. № 2312/28.09.20 г.

СЪДЪТ запитва процесуалния представител на ищеца дали поддържа искането си за разпит на свидетели.

 

АДВ. Х. – Поддържам искането си за разпит на свидетели след предходното съдебно заседание дъщерята на ищцата е била отвън и е изпуснала заседанието. Сега имаме една свидетелка, като втората свидетелка, а именно дъщерята на ищцата, мога да я доведа в следващото съдебно заседание. Тъй като правя искане за втория свидетел, моля и ищцата да бъде разпитана.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВА   – Да се разпитат.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който се напомни отговорността по чл. 290 от НК.

СВИДЕТЕЛЯТ - ***Г. - 63 г., с лична карта № ***, ЕГН **********, омъжена, неосъждана. С ищцата по делото сме далечни братовчеди, роднина съм с Д..

ОБЕЩАВАМ ДА ГОВОРЯ ИСТИНАТА.

СВИДЕТЕЛЯТ – През 2019 г. известно ми е на мен и по отношение на Д. за изтичане на лични данни в интернет пространството. Аз нямам заведено дело по този повод. Аз и тя разбрахме за това, за изтичане на лични данни, което беше тема на разговор, два пъти в седмицата тя минаваше покрай мен, като бях на работа. Почти всяка вечер говорихме за това. Имаше притеснения Д., разказваше ми, че евентуално могат да изтеглят заем от нейно име и да си го плаща след това. А другото е, че има наследствени имоти и да не би в един момент да ги няма, някой да ги придобие. Това нейно притеснение продължи два-три месеца, защото ние говорихме и аз се мъчих да я успокоя, по някакъв начин да разсеем тревогата.

Аз научих от телевизията за това и започнахме да си говорим на тази тема. Извършила е справка за изтекли нейни лични данни и е разбрала, че са изтекли данни. А дали мои данни са изтекли, проверих, също и за мен са изтекли.

Притеснението на Д. беше в това, че тя има сърдечни проблеми и почнаха да се обострят. Започна да вдига кръвно и вечер не можеше да спи. Тревожност имаше в нея, постоянно  за това си мислеше и говореше. Това продължи около два-три месеца и се мъчихме по някакъв начин да се разсеем, по телевизията говориха за това, че няма опасност. Но все пак тревогата си оставаше.

Налагаше се да взима лекарства за успокоение, но не зная какви лекарства. Каза ми, че пие хапчета, но какви, не съм питала и аз не помня имена на хапчета, но бяха хапчета за успокоение и безсъние.

За подмяна на лични документи да е предприела действия Д., мисля, че не. Не съм сигурна. Нямам сведения дали е проверявала в банка и в Агенция по вписвания, не ми е известно да е ходила.

АДВ. Х. – Нямам въпроси.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВА – Нямам въпроси.

АДВ. Х. – Тъй като доказваме неимуществени вреди и правя искане, искаме още един свидетел. Искаме да докажем неимуществени вреди. Настоявам да бъде разпитан втори свидетел по делото, когото ще водим, както и ще моля да ми бъде дадена възможност да водя за следващото съдебно заседание ищцата, която да сподели нейните лични преживявания след узнаване за изтичане на личните ѝ данни.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВА - Искането е основателно и следва да бъде уважено.

СЪДЪТ, с оглед направените искания, счита, че са основателни и относими към спора, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за   23.11.20 г. от 12 ч., за която дата ищцата да се счита за редовно уведомена чрез процесуалния си представител от съдебно заседание. Ответната страна да се счита за редовно уведомена на осн. чл. 138, ал. 2 от АПК.

Да се призове ДОП.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  10.42  часа.                        

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.10.2020 година.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              СЕКРЕТАР: