header


Новини

22-02-2016

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 на Административен съд Добрич за 2015г.

 

 На 19.02.2016 г. от 15,00 ч. в Зала № 1 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул “Трети март” № 5 се проведе Годишно общо събрание на съдиите и служителите от АС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2015 г.

 Гости на събранието бяха г-н Георги Чолаков - Председател на Второ отделение на Върховния административен съд и г-жа Мариника Чернева - Председател на Четвърто отделение на Върховния административен съд.

 Присъстващи на Общото събрание бяха:

 Светлана Борисова – съдия във Върховен административен съд и бивш председател на АС – Добрич, Златко Тодоров – Зам. окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Добрич, Галатея Ханджиева - Председател на Окръжен съд Добрич, Анна Великова - Председател на Районен съд – Добрич, Росен Стоянов – Председател на Районен съд Ген. Тошево, Ивелина Велчева – Председател на Районен съд – Балчик, Цонко Иванов - Зам. председател на РС – Балчик и съдебните служители на АС – Добрич.

 Събранието беше посетено от редица медии.