header


Новини

22-04-2021

Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България чрез видео урок

  Във връзка с провеждане на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката (актуализирана с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/04.02.2021 г., неразделна част от Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, подписано на 31.03.2021 г.)  и с цел обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, административният ръководител на Административен съд – Добрич,  Красимира Иванова, на 21 и 22.04.2021г., представи професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запозна със статута на магистратите, чрез видеоконферентна връзка,  ученици от Средно училище „Любен Каравелов“ гр. Добрич.