header


Новини

17-02-2021

Съгласно сключено Споразумение

  между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд - Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, със съдействието на ръководството на Средно училище „Климент Охридски“ от гр. Добрич, днес за пореден път представи на над 120 ученика, от седмите класове, три поредни лекции на тема: „Онлайн тормоз“.

   Учениците имаха възможност да се запознаят с формите на тормоз и с какво онлайн тормозът е толкова масово и опасно явление сред младежите. Темата се оказа изключително интересна за учениците, които буквално затрупваха лектора с мнения и въпроси, показвайки, че не са безразлични към проявите на онлайн тормоз.  

  Голям интерес предизвика и възможността за попълване на анонимните въпросници, свързани с проявите на онлайн тормоз, които инж. Водкаджиев предостави на училищния психолог.