header


Новини

12-02-2021

„Онлайн тормоз“ е темата

на насрочените лекции за 16.02.2021 г., от 12.30 часа, с ученици от седмите класове на Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич

 Съгласно сключено Споразумение между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд - Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, ще изнесе лекция на тема: „Онлайн тормоз“ на ученици от 7 - те класове от Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич.

  Целта на обучението е младите хора да придобият представа за съществуващия онлайн тормоз и възможностите за превенция.

  Надяваме се темата да предизвика силен интерес у учениците, което от своя страна ще е основание доброто сътрудничество между двата органа на съдебната власт да продължи и занапред.