header


Новини

09-10-2020

Oбразувано административно дело

  В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 467/2020 г. по описа на съда, насрочено за 18.11.2020г. от 13:50ч.

  Производството е образувано по заведена Искова молба от А.С., с място на раждане Пакистан, настоящ адрес в гр.Балчик срещу Директора на ОД на МВР Добрич и срещу Върховен административен съд София, с правно основание чл.2в от ЗОДОВ. С исковата молба се претендира да бъдат осъдени солидарно двамата ответници, да му заплатят обезщетение в размер на 20 000 лева, поради нарушение на Правото на Европейския съюз при постановяване на техните актове.