header


Новини

28-09-2020

Образувани административни дела

 В Административен съд – Добрич са образувани две дела под №№ 448/2020г. и 488/2020г. на фирми срещу отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

  Мотивите за отказа са съответно, че не са изправени установени нередовности в указания срок, а във втория случай, че заявителят не изпълнява условията за предоставяне на безвъзмездна помощ, тъй като не е доказал спад поне 20% в оборота спрямо същия период на предходната 2019 година.

  Разглеждането на споровете предстои.