header


Новини

15-09-2020

Образувано административно дело

 На 15.09.2020г. в Административен съд – Добрич е образувано адм.д. №464/2020г. по жалба на Ваканционно селище „Русалка“, срещу Заповед №766 от 20.08.2020г.,  издадена от Кмета на гр.Каварна, с която е наредено да бъдат премахнати незаконосъобразно поставените преместваеми обекти: Контролно - пропусквателен пункт и две автоматични бариери, по една от влизащите и излизащите МПС.