header


Новини

04-09-2020

ОБРАЗУВАНИ 9 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

  В Административен съд – Добрич са образувани девет дела по подадени искови молби с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ срещу Община град Добрич.
 С исковите молби се претендира обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди във връзка с неизпълнение задължението на ответника да довърши процедурата по отчуждаване на собствени или наследствени на ищците имоти, за които е било предвидено обезщетение с апартаменти в жилищен блок „Добрич“.

  Предстоят действия по администриране на делата.