header


Новини

01-09-2020

ПОСТАНОВЕНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 407/20 г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

  На 31.08.2020 г. от Пети състав на Административен съд – Добрич е постановено съдебно решение № 263 по адм. дело №407/2020г., с което е ОТМЕНЕНО по жалба на Я. В., от с.Стожер, Решение № 207-МИ/18.08.2020г. на ОИК - Добричка, с което същата е заличена от списъка на обявените общински съветници от листата на КП БСП за България, анулирано е издаденото ѝ удостоверение №22/27.02.2020г. и е обявен за избран като общински съветник следващият кандидат в листата на КП БСП за България – И.К.Д.

  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 – дневен срок от съобщението до страните.