header


Новини

31-08-2020

Решения по искови молби срещу НАП

  В Административен съд – Добрич са образувани 14 дела по искови молби срещу НАП във връзка с изтеклите на 15.07.2019г. лични данни от информационните масиви на НАП на 6 074 140 физически лица.
  Решения са постановени по 9 от делата, както следва:
 АД №№ 21/2020г.; 23/2020г.; 30/2020г.; 31/2020г.; 32/2020г.; 33/2020г.; 35/2020г.; 118/2020г. и 139/2020г., като претенциите са приети за основателни и уважени с определяне на различен размер обезщетение за неимуществени вреди в зависимост от доказаните такива.

  Едно от делата е изпратено по спор за подсъдност във ВАС, а 4 дела са все още висящи, отложени за събиране на доказателства.