header


Новини

26-06-2020

Насрочено е съдебно заседание по АД № 281/2020г.

  За 27.07.2020г. от 10.50 часа е насрочено адм. дело № 281/2020г., образувано по жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” №5 против Решение №203 по Протокол №11 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 28.05.2020год., прието повторно с Решение №205 по Протокол №12/16.06.2020г. на Добрички общински съвет, с което на основание чл.45, ал.9, предложение последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.6, предложение първо от същия закон, Добрички общински съвет избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Житница, община Добричка Й.Б.Г. за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.