header


Новини

05-06-2020

Областният управител обжалва на 04.06.2020 г. разпореждане на Добрички общински съвет, взето във връзка с определянето на временен кмет на с.Житница

  В закрито заседание на 05.06.2020 г. Административен съд – Добрич разгледа жалба на областния управител срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решение на Добрички общински съвет за избор на временен кмет на с.Житница, община Добричка.

  По делото бе постановено определение, с което съдът прие жалбата за основателна и отмени като незаконосъобразно  разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решението на Добрички общински съвет за избор на временен кмет на с.Житница, община Добричка.