header


Новини

01-06-2020

АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 720/2019г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ Е ОБЯВЕНО ЗА РЕШАВАНЕ

  На 1 юни 2020г. в зала № 1 на Административен съд – Добрич бе проведено открито съдебно заседание по адм. дело №720/2019г. по описа на АдмС – Добрич, образувано по жалба от К.П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, срещу Заповед №РД–Е113–02–27/19.11.2019г. на Управителя на НЗОК, с която е прието, че заявената храна за специални медицински цели Comida OAc по Заявление №Е113–02–58/13.11.19г., подадено от К.П., със съгласието на майка ѝ, е извън обхвата на чл.4 от Наредба №2/27.03.2019г. и не попада в предмета на Наредбата за заплащане на медицински и други услуги за лица над 18 години.

  В заседанието бе прието представеното от вещото лице заключение по назначената съдебномедицинска експертиза и делото бе обявено за решаване. Съдът следва да постанови своето решение до 01.07.2020г.