header


Новини

07-10-2015

Ден на отворените врати в Административен съд Добрич

 

 

 По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността му,  Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 30 октомври 2015 г.

 Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

 Желаещите граждани и журналисти, които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на Административен съд- Добрич,  могат да посетят помещенията на съда в Съдебна палата - Добрич, на адрес “Д-р К. Стоилов“ № 7, на 30.10.2015г. от 9.00 до 16.00 часа.

 Във връзка с инициативата „Ден на отворените врати“, която ще се проведе на 30.10.2015 г., председателят на Административен съд – Добрич обявява конкурс за есе за ученици от 9-ти до 12-ти клас на тема по избор:

1. “Независимостта на съдията и доверието ми към съдебната система“

2. “Очакванията ми към съдиите за почтеност и благоприличие”

  Текстовете ще се приемат до 17.00 ч. на 24.10.2015 г. на e-mail адрес: [email protected] Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат.

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от магистрати, на 26.10.2015 г.

Победителят ще бъде обявен и награден на 30.10.2015 г. в Зала № 8 на Съдебна палата град Добрич от председателя на Административен съд – Добрич.  

 

ПРОГРАМА

ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

30.10.2015 г.

  9.00 часа  Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебна зала на Административен съд – Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

 10.00 часа  Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

 10.30 часа Среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда. Нагледно ще бъде представено случайно разпределение на дела и възможност за прослушване на звуков запис от заседание.

 11.30 часа – Награждаване на победителя от конкурса за есе на тема по избор “Независимостта на съдията и доверието ми към съдебната система“ или “Очакванията ми към съдиите за почтеност и благоприличие” в зала № 8 на Съдебната палата.

 14.00 часа Желаещите граждани могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес по административни дела.

 През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда.

 ОЧАКВАМЕ ВИ!