header


Новини

25-02-2020

"ПРОФЕСИЯ "СЪДИЯ" И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ"

  Представената тема за човека под тогата днес  пред ученици от десети клас на Средно училище „П.Р.Славейков“ гр. Добрич от съдия Красимира Иванова – председател на Административен съд – Добрич, чрез използване на мултимедийна презентация, е продължение на цикъла лекции от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Добрич реализира за поредна година.

  Съвместно лектор и ученици изведоха принципите на работа на магистрата, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, качествата, на които трябва да отговаря той, за да носи достойно своята длъжност.

  Учениците изразиха желание да влязат в ролята на съдия и прокурор, с оглед на което беше постигната договорка за организиране на симулативен процес през месец април.