header


Новини

24-02-2020

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на Административен съд - Добрич за 2019 г.

  На 21.02.2020 г., от 14.00 ч., в Зала № 3 на Административен съд – Добрич се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2019 г.

  Гости на събранието бяха съдия Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, съдия Мариника Чернева – Зам. - председател на Върховен административен съд, съдия Емилия Миткова - Председател на Първо отделение на Върховен административен съд.

 Присъстващи на годишното събрание бяха: Светлана Борисова – съдия във ВАС; Председателите на: Окръжен съд – Добрич – Галатея Ханджиева, Районен съд – Добрич – Анна Великова; Районен съд – Ген. Тошево – Росен Стоянов; Районен съд – Балчик – Ивелина Велчева; Районен съд – Каварна – Веселина Узунова;  Директорът на ОД на МВР – Никола Панчев; Началник сектор «Пътна полиция» – Жулиян Минев, Началник ОЗ “Охрана“ – Стоян Стоянов и секретарят на Община град Добрич, както и магистратите, и съдебните служители на съда.

  Красимира Иванова - Председател на Административен съд – Добрич представи Отчетния доклад за дейността на Административен съд – Добрич за 2019 г., като отчете отлични резултати от работата на съда. Нито един съдебен акт не е постановен извън едномесечния срок за произнасяне след обявяването на делото за решаване. Натовареността на магистратите е по – висока в сравнение с всички предходни години, но качеството на делата е запазено.

  Председателят на съда в заключение каза, че общата оценка на работата на съдии и служители в Административен съд – Добрич през 2019 г. в името на реалното прилагане на принципите  за достъп и откритост на правосъдието, може да бъде единствено положителна, като благодари на магистратите и служителите за проявената отговорност.

  Председателят на ВАС – съдия Георги Чолаков поздрави магистрати и служители за добрата работа: „…Винаги ми е било приятно да бъда с Вас и да чета това, което сте постигнали през годината… Аз съм много доволен от това, което чух за данъчните дела…аз непрекъснато комуникирам с колегите от данъчните отделения, които казват, че решенията, които идват от новите съдии, са по-добри, от решенията, които са били от петте предишни съдилища. Но това показват и фактите, преди малко колегата каза, че едно е изменено частично, за което Ви благодаря. Аз не виждам никакви проблеми във Вашия отчетен доклад. Да Ви пожелая да имате все такива резултати при Вашата дейност и най-важното накрая е този доклад, който се дава  и знам какво стои зад него.

  Бъдете живи, здрави и много щастливи!“.