header


Новини

11-02-2020

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на Административен съд Добрич за 2019 г.

  На 21.02.2020 г., от 14:00 ч., в зала № 3 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5 ще се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2019 г.

  Гости на събранието ще бъдат съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд, съдия Мариника Чернева – зам. председател на Върховен административен съд и съдия  Емилия Миткова – председател на Първо отделение във Върховен административен съд.

  Поканени са да присъстват и председателят на Окръжен съд - Добрич, Окръжният прокурор на Добрич, председателите на районните съдилища в областта, председателят на Адвокатски съвет на Добричка адвокатска колегия, Областният управител, Кметът на Община Добрич, Директорът на ОД на МВР и Началникът на ОЗ „Охрана“ гр. Добрич.

  Събитието е отворено за журналисти, които биха желали да го отразят.