header


Новини

23-01-2020

ЩО Е АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ?

е темата на поредната лекция
по Образователната програма на ВСС и МОН

  На 22.01.2020 г., в Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич, Красимира Иванова - административен ръководител на Административен съд – Добрич изнесе поредната лекция на ученици от десети клас на училището  по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Съдия Иванова даде отговор на въпросите какво е правосъдие и от кого се осъществява то, след което премина към същността на административното правосъдие, историята на неговото възникване и етапи на развитие.

  Младите хора получиха информация как административното правосъдие  е обвързано с правото и възможността на всеки гражданин да обжалва в съда решенията на администрациите, отказите по произнасяния по искания за услуга и обжалване на подзаконовите нормативни актове, които накърняват правата и законните интереси на гражданите.

  Учениците заявиха своя интерес към темата и задаваха много въпроси, свързани с реални казуси от заобикалящия ги живот, пречупени през призмата на получените знания.