header


Новини

16-01-2020

Насрочено е дело за обезщетение за вреди вследствие разкриване на лични данни от НАП

На 19.02.2020 г. от 14:00 часа е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело №21/2020 г. Същото е образувано по искова молба от адв. Х.Х. от гр. Добрич, подадена в негово лично качество срещу Национална агенция по приходите гр. София, с което е предявен иск с правно основание чл.39, ал.2 от Закона за защита на личните данни, за сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претъпени от ищеца  вреди, поради изтекли и разкрити лични данни от НАП.