header


Новини

17-12-2019

„Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции?“ e последната лекция за 2019 г. с ученици от ЧПГТП „Райко Цончев“

  Теодора Милева – зам. председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Достъп до административно правосъдие. Компетентност на административните съдилища. Що е административен акт? Административни нарушения и наказания. Последици от административните нарушения. Административното нарушение – престъпление ли е то? на ученици от десети клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич, на 17.12.2019 г. във връзка с изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

  Учениците бяха запознати с практиката на  Европейския съд по правата на човека - за какво най - често България е осъдена от ЕСПЧ, как изглежда един административен акт, с административно-наказателното производство и с достъпа до административното правосъдие.