header


Новини

11-12-2019

"ПРОФЕСИЯ "СЪДИЯ" И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАТУТА НА МАГИСТРАТИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ СЪДИЯ, ПРОКУРОР, СЛЕДОВАТЕЛ"

  Ученици от десети клас на Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ гр. Добрич се срещнаха днес със съдия Красимира Иванова – председател на Административен съд – Добрич, която представи темата, използвайки мултимедийна презентация. Тя постави на младите хора казуси, интерпретирани от реалния живот, чрез които учениците изразиха своето становище за това какво следва да е поведението на съдията, за да бъде той почтен, да спазва благоприличие, да доказва, че е безпристрастен, както и че е подвластен единствено и само на закона. Ситуациите от казусите бяха представени от отделни ученици, които се вживяха в ролята на всеки един съдия от конкретния казус и успяха да изразят  ясно и точно своите виждания.

  Лектор и ученици заедно изведоха принципите на работа на магистрата, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, качествата, на които трябва да отговаря, за да носи достойно своята длъжност.

  Десетокласниците се справиха с въпроса защо носи Темида превръзка и се запознаха с клетвата, която е длъжен да положи всеки съдия, прокурор или следовател, за да упражнява тази професия.

  Откритият урок за професията на съдията и запознаване със статута на магистратите е продължение на цикъла лекции от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Добрич реализира за четвърта поредна година.