header


Новини

03-12-2019

Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции?

  Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Теодора Милева – зам. председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Достъп до административно правосъдие. Компетентност на административните съдилища. Що е административен акт? Административни нарушения и наказания. Последици от административните нарушения. Административното нарушение – престъпление ли е то?  на ученици от десетите класове в Средно училище „П. Р. Славейков“ гр. Добрич, на 02.12.2019г. и на 03.12.2019г. в Средно училище „Климент Охридски“, във връзка с изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

  Срещата с десетокласниците премина под формата на дискусия, в която учениците изразиха интерес към правото на достъп до правосъдие и какви права имат гражданите при водене на съдебни производства. Учениците бяха запознати с практиката на  Европейския съд по правата на човека - за какво най - често България е осъдена от ЕСПЧ. Интерес предизвика и разглеждането на казуси, свързани с административно-наказателното производство.