header


Новини

27-11-2019

ЩО Е АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ...

  На 26.11.2019 г., в Трета зала на съда, Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич изнесе лекция на тема: Що е административно правосъдие" на ученици от Х клас от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество  „Райко Цончев“ гр. Добрич.

  Лекцията е част от поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през учебната 2019 – 2020 г.
  Учениците бяха запознати с понятията правосъдие, в частност административно правосъдие. Съдия Иванова им разказа за историята и развитието на административното правосъдие в България. С примери от реалния живот учениците разбраха как могат да защитят правата си чрез жалба до административните съдилища.

  Лекцията премина при интерес и изявено желание от учениците да присъстват на реални процеси в сградата на Административен съд – Добрич.