header


Новини

22-11-2019

Решение по административно дело №688/2019г.

  С Решение по административно дело №688/2019г., Административен съд – Добрич, І състав, потвърди Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.К. и М.В.

  Решението не е окончателно. Съгласно чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс, то може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му.