header


Новини

21-11-2019

Административен съд -Добрич потвърди избора на общински съветници на Община Добрич

  С решение по административно дело № 681/2019 г., образувано по жалба на ПП“Воля“, административният съд потвърди Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, с което са определени резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. При постановяване на решението е извършен преглед на оспорените секционни протоколи и останалите изборни книжа. От доказателствата по делото се установява, че всички възражения, свързани с нередности при съставяне на протоколите, са явно неоснователни, тъй като или изобщо не засягат ПП“Воля“, или не дават никакво отражение върху изборния резултат. Извършените поправки не пораждат и съмнения за манипулиране на изборния резултат от членовете на секционните комисии във вреда на жалбоподателя.

  Решението не е окончателно. Съгласно чл.459, ал.8 от Изборния кодекс, то може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщаването му.