header


Новини

19-11-2019

КАКЪВ Е ЧОВЕКЪТ ПОД ТОГАТА…

 Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич днес изнесе лекция на тема:Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите, представяне на професиите съдия, прокурор, следовател" на ученици от Х клас от Средно училище „Любен Каравелов“.

 Учениците изразиха интерес към темата като цяло и по – точно, как се става съдия и какви качества трябва да притежава всеки магистрат. Съдия Иванова използва примери от живота, за да създаде у учениците реална представа за изискванията към поведението на магистрата. Използваните примери разчупиха атмосферата и създадоха възможност за ползотворна дискусия.