header


Новини

08-10-2019

Определение по административно дело 620/2019г.

  С Определение от 07.10.2019г., постановено по адм.д. №620/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, троен състав на съда ОСТАВИ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Р.И., в качеството му на упълномощен представител на Местна Коалиция ДБГ /ДБГ, НДСВ, ССД и ГН/, срещу Решение № 84 – МИ/ 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, като недопустима.

  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.