header


Новини

21-05-2019

Решение по АД № 325/2019г. по описа на Административен съд - Добрич

  С решение от 21.05.2019 г., постановено по адм. дело № 325/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич, състав на съда ОТХВЪРЛИ  жалбата по чл. 39, ал. 5 от Изборния кодекс, постъпила от А.М.И. срещу Заповед № 288/17.05.2019 г. на Кмета на Община гр. Тервел.

  Решението не подлежи на обжалване.