header


Новини

20-05-2019

Постъпила жалба в Административен съд – Добрич по Изборния кодекс

  Подадена е жалба от гражданин А.М.И. срещу Заповед № 288/17.05.2019 г. на Кмета на Община гр. Тервел и е образувано адм. дело № 325/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич по чл. 39, ал. 5 от Изборния кодекс, насрочено за 21.05.2019 г., от 9.00 ч.

  Съгласно Изборния кодекс съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.