header


Новини

20-05-2019

Завърши учебната 2018/2019 година

по Образователната програма в Административен съд – Добрич на ученици от три училища в гр. Добрич


  С викторина от 30 въпроса от областите на правото, държавното управление и правата ни в ЕС в Административен съд - Добрич завърши учебната 2018/ 2019 година по Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

  В заключителното мероприятие в Административен съд – Добрич участваха Красимира Иванова – административен ръководител на съда и съдия Нели Каменска, учители и ученици от 10 - ти клас на Средно училище „Св. Климент Охридски“, Средно училище „Любен Каравелов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич.

  Учениците отговориха на въпросите: Къде и кога са създадени административните съдилища; кой назначава съдиите, прокурорите и следователите; какво означава „разделение на властите“; каква е формата на държавно устройство на Република България според действащата Конституция от 1991 г.; три от основните права, придобити, след като България е станала пълноправен член на ЕС и др.

  В почивката ученичката С.Й. от СУ „Климент Охридски“ разведри участниците, като изпълни песен, поздрав за всички тях.

  На първо място във викторината беше класирано СУ „Кл. Охридски“, на второ място - ЧПГТП „Райко Цончев“ и на трето - СУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич. Отборите бяха наградени с флашки.

 За целогодишния труд по Образователната програма на учениците от 10 а и 10 б клас от СУ „Климент Охридски“ и на десетите класове от СУ „Любен Каравелов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“ гр. Добрич бяха връчени удостоверения.