header


Новини

30-04-2019

ДЕЦАТА И ОПАСНОСТИТЕ В ИНТЕРНЕТ

  В две поредни седмици пред ученици от 6 и 7 клас на Средно училище „Климент Охридски” гр. Добрич бе изнесена лекция на тема: „Децата и опасностите в интернет”.

  Съгласно сключено Споразумение между Административен съд – Добрич и Районен съд – Генерал Тошево, лектор на децата беше инж. Димо Водкаджиев - системен администратор в Районен съд – Генерал Тошево.

  Актуалността на лекцията и увлекателният начин на поднасяне на информацията предизвика голям интерес в децата. Те се надпреварваха не само да отговарят на въпросите, които лекторът им задаваше след всяка една изчерпана тема, а и те от своя страна задаваха въпроси на него...

  С изнасянето на тези тематични лекции Административен съд – Добрич поставя основите за бъдеща работа с учениците и от други училища в града, посветена на безопасността на децата в интернет.