header


Новини

09-04-2019

Разделението на властите според Конституцията на РБ

  Темата бе представена на 08 април 2019 г. от Н. Каменска - съдия в Административния съд - Добрич пред ученици от 10 клас на СУ „Климент Охридски“ и техния ръководител г-н Димитров.

  Темата бе представена като отговор на въпросите, защо е важно да познаваме основните принципи и механизми на функциониране на правовата държава и как неспазването на конституционните принципи води до нарушаване на конституционно прогласените граждански права.