header


Новини

01-04-2019

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на Административен съд Добрич за 2018 г.

  На 04.04.2019 г., от 11.00 ч., в зала № 3 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5 ще се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2018 г.

  Гости на събранието ще бъдат съдия Мариника Чернева – зам. председател на Върховен административен съд, съдия Йовка Дражева – председател на Пето отделение във Върховен административен съд и г-жа Емилия Миткова – председател на Първо отделение във Върховен административен съд.

  Поканени са да присъстват и председателят на Окръжен съд - Добрич, Окръжният прокурор на Добрич, председателите на районните съдилища в областта, председателят на Адвокатски съвет на Добричка адвокатска колегия, Областният управител, Кмета на Община Добрич, Директора на ОД на МВР и Началника на ОЗ „Охрана“.

   Събитието е отворено за журналисти, които биха желали да го отразят.