header


Новини

12-03-2019

ПОРЕДНА ЛЕКЦИЯ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

  Лекция от Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ по проект на ВСС и МОН пред ученици от 10 ”а” от СУ „Любен Каравелов“ на тема: „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател" изнесе на 12.03.2019 г., от 15.00 часа, Красимира Иванова – адм. ръководител - председател на Административен съд – Добрич.

 Презентацията допринесе за повишаване правната култура на учениците, а оттам за засилване доверието им в съдебната власт и формиране на правната им грамотност и култура.