header


Новини

10-12-2018

Разделението на властите – механизъм за защита на гражданина от властимащия

    На 07.12.2018 г., от 10.00 часа, Нели Каменска – съдия в  Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Х клас от ЧПГТП „Райко Цончев“ на тема "Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“

 На вниманието на любознателната аудитория бяха представени два съдебни казуса, илюстриращи начини за защита правата на гражданите.

Административен съд - Добрич предостави на всеки от присъстващите млади граждани екземпляри от Конституцията на Република България с пожеланието да опознаят конституционните принципи на демократичната държава, за да бъдат нейни пазители.