header


Новини

30-11-2018

Лекция по Образователната програма в Административен съд - Добрич

 На 30.11.2018 г., от 10.00 часа, Теодора Милева – заместник – председател в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Х клас от ЧПГТП „Райко Цончев“ на тема „ Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. Представянето на темата е в изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.