header


Новини

23-11-2018

В Административен съд – Добрич продължава цикълът лекции по Образователната програма

  На 13.11.2018 от 15.00 часа и на 23.11.2018 г. от 10.00 часа председателят на Административен съд – Добрич, Красимира Иванова, се срещна с ученици от 10а клас на СУ „Любен Каравелов“ и съответно ученици от 10а и 10в класове на Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ в гр. Добрич.

  Темата, с която съдия Иванова запозна учениците, беше: „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. представяне на професиите съдия, прокурор, следовател“.

  Учениците получиха познания по отношение на статута на магистратите, изискванията към длъжностите съдия, прокурор и следовател, възможности за развитие в кариерата и започване на работа непосредствено след завършване на Юридически факултет. Учениците взеха дейно участие в дискусията „Човекът под тогата …“ Изразиха своето виждане за качествата, които магистратът и в частност съдията трябва да притежава. Съдия Иванова отговори на поставените въпроси, които показаха активно отношение към представената тема.