header


Новини

01-11-2018

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

  На 31.10.2018 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” под надслов „Открито за съдебната власт“ с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

  Съдът беше посетен от ученици от трети и десети клас на СУ “Кл. Охридски”, десети класове на СУ “Любен Каравелов”  и ЧПГТП „Р. Цончев“ гр. Добрич.

  В обявения час Теодора Милева – зам. председател на Административен съд – Добрич представи пред ученици на СУ „Климент Охридски“  структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

  Отличилите се ученици от СУ “Кл. Охридски” и СУ “Любен Каравелов” в конкурса за изработка на Календар за създаването на административното правосъдие в България бяха наградени от Председателя на съда – Красимира Иванова с книги, грамоти и химикали с логото на съда. Присъдени бяха две първи награди от всяко училище по една, една награда за второ място и грамоти за участие. Изработените календари във фоайето на съда.

  Проведена  беше Пресконференция за стартиране на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2018 – 2019 г. Темите на лекциите и лекторите, включени в образователната програма, бяха представени от Красимира Иванова – административен ръководител на съда, която постави началото на учебната година с лекция на тема: “Що е административно правосъдие?” пред ученици от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ гр. Добрич    

  Ученици от трети клас от Средно училище „Климент Охридски“, във връзка с програмата „Детско полицейско управление“, посетиха съдебните зали, където си направиха снимки за спомен и след това Председателят на съда Красимира Иванова и Началникът на Звено „Охрана“ гр. Добрич - Стоян Стоянов проведоха разговор с децата на поставени от тях въпроси за съдебната система и охраната на съдебната власт. На децата бяха раздадени учебни програми и химикали с логото на съда.

  Началникът на Звено „Охрана“ гр. Добрич - изнесе лекция на тема „Мястото и ролята на съдебната охрана в съда“ на ученици от Средно училище „Любен Каравелов“ гр. Добрич.

  Част от учениците изявиха желание да посетят съдебната зала, при което имаха възможност да присъстват на реален съдебен процес по административни дела в Зала № 1 на АдмС – Добрич.