header


Новини

19-10-2018

31 ОКТОМВРИ 2018г. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ


ПОД НАДСЛОВ: „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

 За поредна година във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет и с реализирането на годишната му програма, Административен съд – Добрич ще проведе „Ден на отворените врати“ под наслов „Открито за съдебната власт“ на 31.10.2018 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт.

През деня помещенията на съда ще бъдат отворени за посещения. Изготвена е програма за протичане на мероприятията през обявените часове, както следва:

ПРОГРАМА

9.30 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

Лектор: Теодора Милева – зам. председател на АдмС - Добрич.
Участници: ученици от Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич

 

10.00 часа – Награждаване на участниците в конкурса за изработка на календар за създаването на административното правосъдие в България.

10.15 часа - Пресконференция за стартиране на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017 – 2018 г. Представяне на темите на лекциите и лекторите, включени в образователната програма. Изнасяне на лекция на тема: “Що е административно правосъдие?”

Лектор: Красимира Иванова – административен ръководител на Административен съд – Добрич
Участници: ученици от Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ гр. Добрич

         

13.00 часа – Посещение на ученици III клас от Средно училище „Климент Охридски“ във връзка с програмата „Детско полицейско управление“.

 

14.00 часа – Мястото и ролята на съдебната охрана в съда.

Участници: ученици от Средно училище „Любен Каравелов“ гр. Добрич

 

14.30 часа - Желаещите ученици могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес по административни дела в Зала №1 на АдмС – Добрич.

 

През целия ден ще има свободен достъп до работните помещения на съда.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!