header


Новини

18-09-2018

Упражняването на правото на мирен протест на гражданите е политическо право, прогласено в чл.43 от Конституцията, и е основно за ефективното функциониране на демократичната система

 

 С решение от 18.09.2018г., постановено по адм.д. № 576/2018г. Административен съд – Добрич отмени заповед на кмета на Община град Добрич, с което на основание чл.13, ал.1, предл.2, във връзка с чл.12, ал.2, т.2 от ЗСММ е прекратен протестът на гражданин пред сградата на Община град Добрич.