header


Новини

15-06-2017

Административен съд Добрич

 отмени текстове от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията община Балчик

 С Решение  № 270 от 15.06.2017 г., постановено по административно дело № 101/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда ОТМЕНИ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 25, ал. 4, ал.5 и ал.6 и на чл.29, ал.5 и ал.6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини в Община Балчик, приета с решение № 34 по протокол № 5 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22. 12. 2016 год.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.