header


Новини

10-10-2016

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ


  По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността му, Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 31 октомври 2016 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.
 
 Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.
  Желаещите граждани и журналисти, които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на Административен съд- Добрич, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес бул.“Трети март“ № 5, на
31.10.2016 г. от 9.00 до 16.00 часа.
 
 Във връзка с инициативата „Ден на отворените врати“, която ще се проведе на 31.10.2016 г., председателят на Административен съд – Добрич обявява конкурс за есе за ученици от 9-ти до 12-ти клас на тема по избор:
 
 1. “С лице към съда“
 2. “Очакванията ми към съдиите за почтеност и благоприличие”
 
 Текстовете ще се приемат до 17.00 ч. на 25.10.2016 г. на e-mail адрес: [email protected] Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат.
 Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от магистрати, на 27.10.2016 г.
 Победителят ще бъде обявен и награден на 31.10.2016 г. от 11.30 часа в Зала № 3 в сградата на съда, находяща се на бул. “Трети март” № 5 от председателя на Административен съд – Добрич.
 


ПРОГРАМА
 
ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ
31.10.2016 г.
  
 9.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Административен съд – Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.
 
 9.30 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.
 
 10.00 часа - Среща на административния ръководител на съда с граждани, ученици от училища и др. посетители, който ги запознава със структурата на съда.
 
 10.30 часа – Желаещите граждани могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес по административни дела.
 
 11.30 часа – Награждаване на победителя от конкурса за есе на тема по избор “С лице към съда“ или “Очакванията ми към съдиите за почтеност и благоприличие” в зала № 3 в сградата на Административен съд – Добрич, находяща се на бул.”Трети март” № 5.
 
 14.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Административен съд – Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.
  
 През целия ден ще има свободен достъп до канцелариите на съда.
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!