header


Новини

<< <  Page 35 of 35

22-11-2016

 На 21.11.2016 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. През целия ден беше осигурен свободен достъп до канцелариите на съда.


17-05-2016

 на Административен съд - Добрич на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5. Церемонията беше проведена пред сградата на съда.


22-02-2016

 на Административен съд Добрич за 2015г.

 


07-10-2015

 

 

 По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността му,  Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 30 октомври 2015 г.