header


Новини

<< <  Page 31 of 33  > >>

06-02-2017

 ПО ИЗБОРНО ДЕЛО № 44/2017, ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА НА П.П.  СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК.


27-01-2017

образува две дела по жалби на Областен управител на област Добрич срещу решения на Общински съвет Каварна


24-01-2017

 С Решение  №6 от 23.01.2017 г., постановено по адм.д. №608/2016 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда ОТМЕНИ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 31, ал. 2 и ал.3 във връзка с ал.1, т.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета с решение №51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. на Общински съвет  Каварна.


30-12-2016

  В края на месец декември постъпиха осем протеста от Окръжна прокуратура – Добрич срещу текстове на Общински наредби, приети с решения на Общинските съвети в Общините – Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Г. Тошево, Тервел и Крушари, по които са образувани осем административни дела.


09-12-2016

 С решение №461/08.12.2016г. по административно дело  №403/2016 год. по описа на Административен съд – Добрич бе уважен подадения от Окръжна прокуратура – Добрич протест против разпоредбите на чл.3, ал.2, т.3, чл.16, чл.17 и чл.18 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, приета с решение № 328 по протокол № 32 от проведено на 25. 01. 2002 год. заседание на Общински съвет Балчик.