header


Новини

<< <  Page 27 of 27

07-10-2015

 

 

 По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността му,  Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 30 октомври 2015 г.