header


Новини

<< <  Page 27 of 29  > >>

14-02-2017

от неправомерно обработване е защита на основното човешко право на неприкосновеност на личността


06-02-2017

 ПО ИЗБОРНО ДЕЛО № 44/2017, ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА НА П.П.  СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК.


27-01-2017

образува две дела по жалби на Областен управител на област Добрич срещу решения на Общински съвет Каварна


24-01-2017

 С Решение  №6 от 23.01.2017 г., постановено по адм.д. №608/2016 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда ОТМЕНИ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 31, ал. 2 и ал.3 във връзка с ал.1, т.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета с решение №51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. на Общински съвет  Каварна.