header


Новини

<< <  Page 26 of 30  > >>

10-04-2017

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури”


24-03-2017

 на Административен съд Добрич за 2016 г.


23-03-2017

 На 21.03.2017 г. в Административен съд – Добрич постъпиха шест протеста от Окръжна прокуратура – Добрич срещу текстове на Общински наредби, приети с решения на Общинските съвети в Общините – Добрич, Добричка, Балчик, Шабла, Г. Тошево, Тервел, по които са образувани шест административни дела: адм.дело № 146/17 г., адм.дело № 147/17 г., адм.дело № 148/17 г., адм.дело № 149/17 г., адм.дело № 150/17 г., адм.дело № 151/17 г.


21-03-2017

   „Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател”.


16-03-2017

 На 24.03.2017 г. от 14:00 ч. в зала № 1 на Административен съд - Добрич ще се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2016 г.